Aktualności

Konkurs Kwadratowe Miasto - edycja II

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Miejski  przewodnik społecznościowy Citigram  zaprasza do udziału w konkursie „Kwadratowe Miasto”, w którym możesz pokazać ciekawą stronę swojego miasta i tworzyć w ten sposób jego wizerunek. W konkursie mogą wziąć udział zarejestrowani użytkownicy portalu Citigram.eu, którzy robiąc zdjęcia aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym pokażą ciekawe strony  swojego miasta w kwadratowym kadrze, prezentując miejsca, wydarzenia i produkty w wybranych przez siebie kategoriach, tj. atrakcje turystyczne, kluby, zakłady usługowe itd. Czekamy na miejskie odkrycia.

 

Konkurs trwa od 7 czerwca 2015 do 5 lipca 2015, a wyniki opublikowane zostaną tydzień później (12 lipca 2015), na stronach Citigram oraz w portalach społecznościowych Citigram i Fujiklub. Nagrodami w konkursie jest aparat Fujifilm Instax  oraz 12 voucherów o wartości 100PLN na usługi i fotogadżety.

Szczegóły:

Citigram.eu zaprasza do udziału w konkursie „Kwadratowe Miasto”, którego celem jest pokazanie ciekawych miejsc, wydarzeń i przedmiotów produkowanych w polskich miastach. Niezależnie gdzie mieszkasz i czym robisz zdjęcia, możesz wziąć udział w konkursie i wygrać aparat Fujifilm Instax lub jeden z kilkunastu voucherów na zdjęcia i fotogadżety.  
Aby to zrobić, stwórz wpis konkursowy składający się ze zdjęcia i opisu. Jeżeli uważasz, że znasz więcej ciekawych miejsc i nie możesz dokonać wyboru, stwórz kolejny post, a ocenę pozostaw Jury. Ilość wpisów konkursowych jest tutaj nieograniczona, ale na nagrody mają szansę tylko najciekawsze.

Zasady konkursu
Konkurs skierowany jest do wszystkich pasjonatów miast w których żyją, bez względu na wiek, płeć czy narodowość, którzy chcą pokazać swoje miasto w niebanalny sposób. W konkursie mogą brać udział wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w portalu Citigram.eu. Konkretna tematyka nie została narzucona. Przede wszystkim liczy się kreatywność i umiejętność odkrywania ciekawych miejsc.
Konkurs trwa od 7 czerwca 2015 do 5 lipca 2015, a wyniki opublikowane zostaną tydzień później tj. 12 lipca na stronach Citigram oraz w portalach społecznościowych Citigram, Fujiklub,
Nagrodami w konkursie jest aparat Fujifilm Instax  oraz 12 voucherów o wartości 100PLN na usługi i fotogadżety.
 
Szczegółowe zasady konkursu:
 
NAGRODY
Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:


Grand Prix -aparat Fujifilm Instax- trafi do osoby, która w  najciekawszy sposób pokaże swoje miasto w kwadratowym kadrze, prezentując miejsca, wydarzenie i ludzie w wybranych przez siebie kategoriach, tj. atrakcje turystyczne, kluby, zakłady usługowe itd.

12  wyróżnień za wpis tygodnia – Vouchery o wartości 100 PLN -  otrzymają  autorzy najciekawszych wpisów tygodnia. W każdy poniedziałek tj. 15, 22,26 czerwca 2015 oraz 6 lipca 2015 będziemy nagradzać 3 autorów najciekawszych wpisów zamieszczonych w danym tygodniu.
 
 
KRYTERIA OCENY
Dodane wpisy jury będzie oceniać pod kątem kreatywnego podejścia do zadanego tematu, prawidłowej realizacji postawionego zadania i użyteczności względem innych użytkowników.
Aby wpis spełniał wszystkie wymogi, należy pamiętać o podstawowych zasadach:
a)      Wybór miejsca – preferujemy wpisy o miejscach i wydarzeniach, których nie ma jeszcze w serwisie Citigram, gdyż takie pozwalają odkrywać ciekawe strony miasta i przyciągają uwagę innych użytkowników
b)      Forma/ kadr- im ciekawszy i bardziej niebalany, tym lepiej (pamiętaj, że stawiamy na format kwadratu)
c)       Uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką, a także opisu zdjęcia
d)      Uzupełnienie pól dodatkowych o informacje, takie jak: dokładny adres miejsca, w którym zostało zrobione zdjęcie, e-mail, telefon, stronę www miejsca, tagi itp.
 
JURY
W skład jury wchodzą:

  • Tomasz Łapszyn - Citigram
  • Jacek Heliasz - fotograf
  • Michał Zaborowski  - dziennikarz

 Szczegóły konkursu poznasz czytając REGULAMIN:


1. Organizatorem  (w dalszej części "Organizator") konkursów, przeprowadzanych w serwisie Citigram.eu, Warsawgram.eu, Wroclawgram.eu, Poznangram.eu, Krakowgram.eu, Gdanskgram.eu i Katowicegram.eu jest Multi Solutions Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich  95/31, 53-332 Wrocław, rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem KRS 0000465942, NIP 8943046600, właściciel w/w serwisu Citigram.
2. Celem przeprowadzenia konkursów jest wyłonienie określonej liczby osób zamieszczających wpisy zawierające zdjęcia i odpowiedni opis, zgodnych z tematyką i szczegółowym opisem konkursu.
3. W konkursach mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.
4. Organizator bądź upoważniony przez niego podmiot jest uprawniony – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – do weryfikowania statusu uczestnika konkursu, uprawniającego go do udziału w konkursie.
5. Fundatorem (w dalszej części "Fundator") nagród w konkursie jest Studio Sky Tower Fujifilm prowadzone przez m-Project Sp. z o.o.
6. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik zezwala na nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie umieszczanie zgłoszonych materiałów na stronach Citigram.eu oraz na stronach fundatora konkursu przez zespół Organizatora.
7. Ze względu na charakter konkursów internetowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z dostępnością strony konkursu.
8. Uczestnik wgrywa swoje konkursowe wpisy w określonym czasie 7 czerwca 2015 do 5 lipca 2015. Uczestnik może dodać nieograniczoną ilość postów zawierających zdjęcie i opis. Uczestnik zgłasza zdjęcia własnego autorstwa wykonane dowolnym aparatem fotograficznym. Zgłoszenie zdjęcia, którego uczestnik nie jest autorem oznacza dyskwalifikacją tego uczestnika.
9. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy wykonają zadanie z najwyższa starannością, zgodnie z kryteriami podanymi w szczegółowym opisie konkursu i zostaną najwyżej ocenieni przez jury konkursu.
10. Organizator bądź inny upoważniony przez niego podmiot będzie uprawniony do usunięcia wszelkich fotografii, materiałów, tekstów, które w szczególności: ?
a.   naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa; ?
b.   są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogą być uznane za obelżywe, wulgarne, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji; ?
c.   odnoszą się do polityki, religii, hazardu, obrotu wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi; ?
d.   zawierają pornografię, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci; ?
e.   zawierają wizerunek osób powszechnie znanych, w szczególności aktorów, muzyków, sportowców, chyba, że osoby te wyraziły zgodę na zamieszczenie ich wizerunku na danej fotografii, bądź jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez te osoby funkcji publicznych, w szczególności - politycznych, społecznych, zawodowych; ?
f.   zawierają znaki towarowe lub inne oznaczenia bądź treści, do których osobom trzecim przysługują określone prawa, w szczególności – prezentują produkty markowe, znaki promocyjne, oznaczenia handlowe, w tym - logo podmiotów gospodarczych lub innych organizacji, innego rodzaju symbole organizacji lub partii politycznych, znaki i symbole związane z igrzyskami olimpijskimi, za wyjątkiem logo Organizatora i fundatora.
 11. 12 lipca 2015 roku Organizator na stronach Citigram.eu, Warsawgram.eu, Wroclawgram.eu, Poznangram.eu, Krakowgram.eu, Gdanskgram.eu i Katowicegram.eu  ogłosi zwycięzców konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji w w/w witrynach o wynikach konkursu w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 12. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.
13. W przypadku, jeśli nie można skontaktować się ze zwycięzcą konkursu w przeciągu 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu (uczestnik nie odpowiada na otrzymane w trybie pkt 10 powiadomienie o zwycięstwie w Konkursie), organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu uczestnikowi konkursu.
14. Należny podatek od nagrody zostanie opłacony przez fundatora.
15. Informacja o nagrodach w konkursie znajduje się w szczegółowym opisie konkursu. Nagrody zostaną przyznane w możliwie szybkim trybie na adres podany przez zwycięzcę w korespondencji e-mailowej, przeprowadzonej po ogłoszeniu wyników.
16. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba w jakikolwiek sposób nieuprawniona do jej otrzymania, a więc taka, która nie spełnia warunków niniejszego regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody.
17. Posługiwanie się Nickiem w konkursie nie służy pozostaniu anonimowym, jeśli uczestnik nie wyraża takiej woli. W nicku może więc byś zawarte imię i nazwisko uczestnika konkursu.
18. Zwycięzcę wybierze jury. Skład jury podany jest w szczegółowym opisie konkursu.
19. Kryteria brane pod uwagę przez jury przy wyborze zwycięskim zdjęć podane są w szczegółowym opisie konkursu.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane dodaniem fotografii i tekstów do strony konkursu. Organizator nie potwierdza prawdziwości informacji wprowadzonych przez uczestników konkursu.
21. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych w ramach dokonywanego zgłoszenia udziału w Konkursie bądź rejestracji na stronie konkursu.
22. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
23. Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się w serwisie Citigram.eu lub w dowolnym serwisie miasta tj. Warsawgram.eu, Wroclawgram.eu, Krakowgram.eu, Poznangram.eu, Gdanskgram.eu i Katowicegram.eu
24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz szczegółowym opisie zadania zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego.
25. Zwycięzcą nie może zostać pracownik Citigram.eu ani członek jego rodziny, jak również członek jury konkursu.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Czytaj więcej

Instax Day we Wrocła…

"Inspirujemy, rozdajemy pieniądze, bawimy!" -  tym hasłem Fujifilm zaprasza wszystkich...

Fundacja Sztuk Wizua…

"Zapis socjologiczny" (realizowany w latach 1978–1997, w tym materiał główny datowany na...

Jesienne warsztaty f…

Tatry, Bieszczady, Sudety. Słynna złota polska jesień. Okres października i...

Zdjęcia

Forum

Sylwetki

Krzysztof Powolny

Krzysztof Powolny

"Jestem pasjonatem marketingu i fotografii."

Aneta Warszawska

Aneta Warszawska

"Moja fotograficzna torba jest zróżnicowana i czasem jest w niej na prawdę wszystko! :)"       ...

Krzysiek Krawczyk

Krzysiek Krawczyk

"Wciąż jeszcze 2 lustrzanki, ale ponieważ polubiłem też "lekkość" X-ów to coraz częściej towarzyszą ...

Reklamy Google