Aktualności

Konkurs Kwadratowe Miasto - edycja II

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Miejski  przewodnik społecznościowy Citigram  zaprasza do udziału w konkursie „Kwadratowe Miasto”, w którym możesz pokazać ciekawą stronę swojego miasta i tworzyć w ten sposób jego wizerunek. W konkursie mogą wziąć udział zarejestrowani użytkownicy portalu Citigram.eu, którzy robiąc zdjęcia aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym pokażą ciekawe strony  swojego miasta w kwadratowym kadrze, prezentując miejsca, wydarzenia i produkty w wybranych przez siebie kategoriach, tj. atrakcje turystyczne, kluby, zakłady usługowe itd. Czekamy na miejskie odkrycia.

 

Konkurs trwa od 7 czerwca 2015 do 5 lipca 2015, a wyniki opublikowane zostaną tydzień później (12 lipca 2015), na stronach Citigram oraz w portalach społecznościowych Citigram i Fujiklub. Nagrodami w konkursie jest aparat Fujifilm Instax  oraz 12 voucherów o wartości 100PLN na usługi i fotogadżety.

Szczegóły:

Citigram.eu zaprasza do udziału w konkursie „Kwadratowe Miasto”, którego celem jest pokazanie ciekawych miejsc, wydarzeń i przedmiotów produkowanych w polskich miastach. Niezależnie gdzie mieszkasz i czym robisz zdjęcia, możesz wziąć udział w konkursie i wygrać aparat Fujifilm Instax lub jeden z kilkunastu voucherów na zdjęcia i fotogadżety.  
Aby to zrobić, stwórz wpis konkursowy składający się ze zdjęcia i opisu. Jeżeli uważasz, że znasz więcej ciekawych miejsc i nie możesz dokonać wyboru, stwórz kolejny post, a ocenę pozostaw Jury. Ilość wpisów konkursowych jest tutaj nieograniczona, ale na nagrody mają szansę tylko najciekawsze.

Zasady konkursu
Konkurs skierowany jest do wszystkich pasjonatów miast w których żyją, bez względu na wiek, płeć czy narodowość, którzy chcą pokazać swoje miasto w niebanalny sposób. W konkursie mogą brać udział wyłącznie użytkownicy zarejestrowani w portalu Citigram.eu. Konkretna tematyka nie została narzucona. Przede wszystkim liczy się kreatywność i umiejętność odkrywania ciekawych miejsc.
Konkurs trwa od 7 czerwca 2015 do 5 lipca 2015, a wyniki opublikowane zostaną tydzień później tj. 12 lipca na stronach Citigram oraz w portalach społecznościowych Citigram, Fujiklub,
Nagrodami w konkursie jest aparat Fujifilm Instax  oraz 12 voucherów o wartości 100PLN na usługi i fotogadżety.
 
Szczegółowe zasady konkursu:
 
NAGRODY
Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:


Grand Prix -aparat Fujifilm Instax- trafi do osoby, która w  najciekawszy sposób pokaże swoje miasto w kwadratowym kadrze, prezentując miejsca, wydarzenie i ludzie w wybranych przez siebie kategoriach, tj. atrakcje turystyczne, kluby, zakłady usługowe itd.

12  wyróżnień za wpis tygodnia – Vouchery o wartości 100 PLN -  otrzymają  autorzy najciekawszych wpisów tygodnia. W każdy poniedziałek tj. 15, 22,26 czerwca 2015 oraz 6 lipca 2015 będziemy nagradzać 3 autorów najciekawszych wpisów zamieszczonych w danym tygodniu.
 
 
KRYTERIA OCENY
Dodane wpisy jury będzie oceniać pod kątem kreatywnego podejścia do zadanego tematu, prawidłowej realizacji postawionego zadania i użyteczności względem innych użytkowników.
Aby wpis spełniał wszystkie wymogi, należy pamiętać o podstawowych zasadach:
a)      Wybór miejsca – preferujemy wpisy o miejscach i wydarzeniach, których nie ma jeszcze w serwisie Citigram, gdyż takie pozwalają odkrywać ciekawe strony miasta i przyciągają uwagę innych użytkowników
b)      Forma/ kadr- im ciekawszy i bardziej niebalany, tym lepiej (pamiętaj, że stawiamy na format kwadratu)
c)       Uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką, a także opisu zdjęcia
d)      Uzupełnienie pól dodatkowych o informacje, takie jak: dokładny adres miejsca, w którym zostało zrobione zdjęcie, e-mail, telefon, stronę www miejsca, tagi itp.
 
JURY
W skład jury wchodzą:

  • Tomasz Łapszyn - Citigram
  • Jacek Heliasz - fotograf
  • Michał Zaborowski  - dziennikarz

 Szczegóły konkursu poznasz czytając REGULAMIN:


1. Organizatorem  (w dalszej części "Organizator") konkursów, przeprowadzanych w serwisie Citigram.eu, Warsawgram.eu, Wroclawgram.eu, Poznangram.eu, Krakowgram.eu, Gdanskgram.eu i Katowicegram.eu jest Multi Solutions Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich  95/31, 53-332 Wrocław, rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem KRS 0000465942, NIP 8943046600, właściciel w/w serwisu Citigram.
2. Celem przeprowadzenia konkursów jest wyłonienie określonej liczby osób zamieszczających wpisy zawierające zdjęcia i odpowiedni opis, zgodnych z tematyką i szczegółowym opisem konkursu.
3. W konkursach mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia.
4. Organizator bądź upoważniony przez niego podmiot jest uprawniony – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości – do weryfikowania statusu uczestnika konkursu, uprawniającego go do udziału w konkursie.
5. Fundatorem (w dalszej części "Fundator") nagród w konkursie jest Studio Sky Tower Fujifilm prowadzone przez m-Project Sp. z o.o.
6. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik zezwala na nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie umieszczanie zgłoszonych materiałów na stronach Citigram.eu oraz na stronach fundatora konkursu przez zespół Organizatora.
7. Ze względu na charakter konkursów internetowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z dostępnością strony konkursu.
8. Uczestnik wgrywa swoje konkursowe wpisy w określonym czasie 7 czerwca 2015 do 5 lipca 2015. Uczestnik może dodać nieograniczoną ilość postów zawierających zdjęcie i opis. Uczestnik zgłasza zdjęcia własnego autorstwa wykonane dowolnym aparatem fotograficznym. Zgłoszenie zdjęcia, którego uczestnik nie jest autorem oznacza dyskwalifikacją tego uczestnika.
9. Zwycięzcami zostaną uczestnicy, którzy wykonają zadanie z najwyższa starannością, zgodnie z kryteriami podanymi w szczegółowym opisie konkursu i zostaną najwyżej ocenieni przez jury konkursu.
10. Organizator bądź inny upoważniony przez niego podmiot będzie uprawniony do usunięcia wszelkich fotografii, materiałów, tekstów, które w szczególności: ?
a.   naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa; ?
b.   są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub mogą być uznane za obelżywe, wulgarne, kojarzyć się z przemocą lub rasizmem i innymi przejawami dyskryminacji; ?
c.   odnoszą się do polityki, religii, hazardu, obrotu wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi; ?
d.   zawierają pornografię, zarówno osób dorosłych, jak i dzieci; ?
e.   zawierają wizerunek osób powszechnie znanych, w szczególności aktorów, muzyków, sportowców, chyba, że osoby te wyraziły zgodę na zamieszczenie ich wizerunku na danej fotografii, bądź jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez te osoby funkcji publicznych, w szczególności - politycznych, społecznych, zawodowych; ?
f.   zawierają znaki towarowe lub inne oznaczenia bądź treści, do których osobom trzecim przysługują określone prawa, w szczególności – prezentują produkty markowe, znaki promocyjne, oznaczenia handlowe, w tym - logo podmiotów gospodarczych lub innych organizacji, innego rodzaju symbole organizacji lub partii politycznych, znaki i symbole związane z igrzyskami olimpijskimi, za wyjątkiem logo Organizatora i fundatora.
 11. 12 lipca 2015 roku Organizator na stronach Citigram.eu, Warsawgram.eu, Wroclawgram.eu, Poznangram.eu, Krakowgram.eu, Gdanskgram.eu i Katowicegram.eu  ogłosi zwycięzców konkursu. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji w w/w witrynach o wynikach konkursu w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 12. Zwycięzcy konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania jej ekwiwalentu rzeczowego lub pieniężnego.
13. W przypadku, jeśli nie można skontaktować się ze zwycięzcą konkursu w przeciągu 10 dni od ogłoszenia wyników konkursu (uczestnik nie odpowiada na otrzymane w trybie pkt 10 powiadomienie o zwycięstwie w Konkursie), organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu uczestnikowi konkursu.
14. Należny podatek od nagrody zostanie opłacony przez fundatora.
15. Informacja o nagrodach w konkursie znajduje się w szczegółowym opisie konkursu. Nagrody zostaną przyznane w możliwie szybkim trybie na adres podany przez zwycięzcę w korespondencji e-mailowej, przeprowadzonej po ogłoszeniu wyników.
16. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywcą nagrody jest osoba w jakikolwiek sposób nieuprawniona do jej otrzymania, a więc taka, która nie spełnia warunków niniejszego regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody.
17. Posługiwanie się Nickiem w konkursie nie służy pozostaniu anonimowym, jeśli uczestnik nie wyraża takiej woli. W nicku może więc byś zawarte imię i nazwisko uczestnika konkursu.
18. Zwycięzcę wybierze jury. Skład jury podany jest w szczegółowym opisie konkursu.
19. Kryteria brane pod uwagę przez jury przy wyborze zwycięskim zdjęć podane są w szczegółowym opisie konkursu.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wywołane dodaniem fotografii i tekstów do strony konkursu. Organizator nie potwierdza prawdziwości informacji wprowadzonych przez uczestników konkursu.
21. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych w ramach dokonywanego zgłoszenia udziału w Konkursie bądź rejestracji na stronie konkursu.
22. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
23. Aby wziąć udział w konkursie, należy zarejestrować się w serwisie Citigram.eu lub w dowolnym serwisie miasta tj. Warsawgram.eu, Wroclawgram.eu, Krakowgram.eu, Poznangram.eu, Gdanskgram.eu i Katowicegram.eu
24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie oraz szczegółowym opisie zadania zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego.
25. Zwycięzcą nie może zostać pracownik Citigram.eu ani członek jego rodziny, jak również członek jury konkursu.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Czytaj więcej

Ferdinand Schmutzer:…

Pierwszy duży pokaz dorobku niedawno odkrytego wybitnego fotografa austriackiego Ferdinanda...

Warsztaty fotografic…

Sigma ProCentrum Szczecin wraz z prowadzącymi projekt xpozycja: Maciejem Mrozikiem...

Nowa aplikacja na ta…

Adobe udostępniło nową aplikację do tworzenia i dzielenia się materiałem...

Zdjęcia

Forum

Sylwetki

Lilianna Bryszewska

Lilianna Bryszewska

"W 2004 roku kupiłam swoją pierwszą lustrzankę..."        

Aneta Warszawska

Aneta Warszawska

"Moja fotograficzna torba jest zróżnicowana i czasem jest w niej na prawdę wszystko! :)"       ...

Krzysztof Powolny

Krzysztof Powolny

"Jestem pasjonatem marketingu i fotografii."

Reklamy Google