Wystawy

Lukáš Jasanský, Martin Polák - FOTOGRAFIA JASNA I PRAWDZIWA

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Wystawa odkrywa mało znane, a nie­zwykle inspirujące, oblicze współczesnej fotografii. Faceci (1989-1990) oraz Fotografia barwna (2010) to tytuły dwóch nie­codzien­nych serii fotograficz­nych, których autorami jest dwójka mieszkających w Pradze artystów – Lukáš Jasanský i Martin Polák. Ludzie podglądani na ulicy i staran­nie kom­ponowane, choć bardzo codzienne martwe natury – zwyczajność staje się tu przed­miotem wysmakowanej gry. Prowadzi ona do zaskakujących, estetycz­nych przygód, ale i bar­dziej general­nej reflek­sji na temat istoty fotografii, jej relacji do rzeczywistości, funk­cji dokumen­tal­nej i kreacyj­nej. Zestawienie tych dwóch cyklów sami artyści komentują z właściwą sobie precyzją: “Kolorowe martwe natury są jasne i czyste, a Faceci - bardzo prawdziwi”.

 

Fotografia barwna przywołuje obrazy ujmująco klarowne i nieco rustykalne zarazem. Intensywność i czystość koloru zwodzi w równym stop­niu co aluzje sym­boliczne poszczególnych kom­pozycji. Martwe natury sfotografowane przez Jasanský’ego i Poláka dzieją się niejako po końcu historii sztuki, w niezobowiązującej, bez­czasowej atmos­ferze oczekując – niczym w połowie napełnione naczynie – na uzupełnienie nowymi sen­sami i znaczeniami, bądź prze­ciw­nie, ostateczne wyczysz­czenie z prostych, nar­racyj­nych skojarzeń na rzecz sur­realistycz­nej gry barw i przedmiotów.

 

Faceci to bez­litosna próba użycia fotografii w prosty i naturalny, choć nie­koniecz­nie oczywisty sposób – aby udokumentować coś, co w ogóle nie wydaje się ciekawe. Przeciętni, anonimowi mężczyźni w średnim wieku, fotografowani z dystansu, w nie­wy­szukanym, miej­skim sztafażu to swoista, przy­ziemna anty-alegoria burz­liwego czasu prze­mian lat 1989-90 kiedy to powstawały zdjęcia z tego cyklu. Mężczyźni idą, zatrzymują się, czekają, patrzą, widzą lub nie widzą. Wyjęci z tłumu i kon­tek­stu społecznego tworzą nie­spodziewanie osobny, oryginalny gatunek; pozbawiony prze­wod­niej myśli i formy, bezwładny i bez­bronny, ale przerażająco auten­tyczny pomnik stagnacji epoki późnego komunizmu.

 

Lukáš Jasanský i Martin Polák pracują wspólnie od 1985 roku. Od tego czasu zrealizowali 27 cykli zdjęć, w których na różny sposób testują konwencjonalność medium fotograficz­nego. Ich prace czerpią zarówno z tradycji sztuki kon­cep­tual­nej jak i klasycz­nej fotografii studyj­nej, krajobrazowej czy ulicz­nej, nie­zmien­nie przy tym uwodząc sub­tel­nym poczuciem humoru. Jasanský i Polák należą dziś do najważniejszych współczesnych czeskich fotografów, skutecz­nie dekonstruujących tradycję wystylizowanej i kotur­nowej fotografii artystycz­nej. W 2012 roku nakładem tranzit.cz i JRP|Ringier ukazała się ich monografia zawierająca kilkanaście tysięcy fotografii.

 

Wystawie w Rastrze, przy­gotowanej we współpracy z galerią Svit z Pragi, towarzyszyć będzie prezen­tacja i kier­masz książek fotograficz­nych artystów oraz wykład i dys­kusja poświęcone nowej czeskiej fotografii i jej pol­skim odniesieniom. To również pierw­sza solowa prezen­tacja prac Jasanský’ego i Poláka w Polsce. Na początku przyszłego roku ich indywidualny pokaz, kuratorowany przez Adama Mazura, zaprezen­tuje BWA w Tarnowie.

Wernisaż wystawy odbędzie się 5 kwietnia o godz. 18.00. RASTER, ul. Wspólna 63, Warszawa. Ekspozycja wystawy potrwa do 17 maja 2014.
 

 

Źródło: www.rastergallery.com

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Czytaj więcej

Wystawa "Film o…

Od połowy XIX wieku powstało wiele utopijnych koncepcji fotografii totalnej,...

Wystawa Chrisa Niede…

W 2013 roku mija 40 lat od dnia, kiedy Chris...

Fujifilm X-T1 Graphi…

Firma Fujifilm zaprezentowała limitowana edycję specjalna aparatu X-T1, pod nazwą...

Zdjęcia

Forum

Sylwetki

Łukasz Szwejkowski

Łukasz Szwejkowski

"Fotograf amator wszystkiego czego się rusza i też nie."      

Andrzej Wojciech Dworaczek

Andrzej Wojciech Dworaczek

"To doświadczenie pokazało mi jak niewiele jeszcze potrafię i że w fotografia to dziedzina, w której...

Marcin Pycha

Marcin Pycha

"Fotografia interesowała mnie odkąd pamiętam i pomimo wielu innych zainteresowań zawsze towarzyszy...

Reklamy Google